Restauratie Duikers 3e Ambachtsschool Den Haag.

Het ontwerp van de 3de Ambachtsschool, van de architecten Bijvoet en Duiker dateert uit 1928.

Daarvoor was al in 1921, door de zelfde architecten, een ontwerp gemaakt op een locatie vlak in de buurt.

 

In 1994 verliet de Ambachtsschool  het gebouw en kwam het leeg te staan. De conditie van het gebouw was slecht.

HTV Architecten mocht het gebouw gaan gebruiken als een soort monumenten wacht. Er werd ook gestart met een restauratie plan.

 

Er werd opgericht de Stichting  Duiker’s  3e Ambachtsschool, al snel werd dat D3A.

De Stichting werd voor  1,- gulden eigenaar van het gebouw en zou te zijner tijd de restauratie  gaan uitvoeren. Na gereed komen van de restauratie zou het gebouw dienst gaan doen als verzamelgebouw creatieve beroepen.

 

Er was vooral de wens om het  gebouw in zijn oorspronkelijke architectuur en indeling  te behouden ondanks de grote constructieve problemen die al snel aan het licht kwamen.

Show More

© 2021 by AllDesign.

Plattegrond 1e verdieing

Het oorspronkelijk gebouw zou niet voldoen aan de huidige brand preventie eisen. Er moesten duidelijke vluchtwegen komen en een compartimentering. In de gangen zijn branddeuren aangebracht die volledig vlak in de wanden zijn opgenomen. De deuren sluiten automatisch bij een brandalarm. In de gangen zijn de deuren vrijwel onzichtbaar. Het gebouw had een soort goederenlift aan de gevel in het midden van de gang. Die ruimte heeft nu een extra trappenhuis.