top of page

De Groep van Delft

De Manifestatie “De Groep van Delft” vertelde het verhaal van een groep studenten van de Afdeling “Bouwkunde” van de Technische Universiteit Delft, die in de jaren ’30 van de vorige eeuw, aandacht vroegen voor vernieuwing van het Architectuur onderwijs. De discussie werd toen vooral beïnvloed door de vooruitstrevende viering van het 16e lustrum van het Studenten Corps en de Internationale Leergang Architectuur, die alle kopstukken van de CIAM, in Delft, bijeen bracht. De Stichting Analyse van Gebouwen STAG heeft aandacht gevraagd voor die manifestatie uit de jaren ’30 door middel van soortgelijke evenementen als toen georganiseerd door de studenten. De uitgave van het boek “Jan Albarda en de Groep van Delft” geeft een gedetailleerd beeld van die roerige tijd van toen en besteed ook uitgebreid aandacht aan de levenswandel van de toen betrokken studenten. De tentoonstelling is een ondersteuning voor de uitgave van het boek. De informatie panelen en de computer presentatie zijn vorm gegeven door Julia Aleksandrova.

bottom of page