Restauratie Duikers 3e Ambachtsschool Den Haag.

Het ontwerp van de 3de Ambachtsschool, van de architecten Bijvoet en Duiker dateert uit 1928.

Daarvoor was al in 1921, door de zelfde architecten, een ontwerp gemaakt op een locatie vlak in de buurt.

 

In 1994 verliet de Ambachtsschool  het gebouw en kwam het leeg te staan. De conditie van het gebouw was slecht.

HTV Architecten mocht het gebouw gaan gebruiken als een soort monumenten wacht. Er werd ook gestart met een restauratie plan.

 

Er werd opgericht de Stichting  Duiker’s  3e Ambachtsschool, al snel werd dat D3A.

De Stichting werd voor  1,- gulden eigenaar van het gebouw en zou te zijner tijd de restauratie  gaan uitvoeren. Na gereed komen van de restauratie zou het gebouw dienst gaan doen als verzamelgebouw creatieve beroepen.

 

Er was vooral de wens om het  gebouw in zijn oorspronkelijke architectuur en indeling  te behouden ondanks de grote constructieve problemen die al snel aan het licht kwamen.

Show More

© 2021 by AllDesign.

Voorgevel bestaand

Er waren redelijk veel foto’s en tekeningen beschikbaar van het oorspronkelijke gebouw. De scholen van de Vereniging De Ambachtsschool werden in de jaren, ’70 en ’80, opgeheven en de vereniging werd ook gestopt. Het archief van de Vereniging De Ambachtsschool is omstreeks 1998 bij de asbak gezet en is verdwenen. We waren net op tijd om nog een heel klein deel van de oorspronkelijke correspondentie over de 3e Ambachtsschool te redden.